a sinifi isg egitimi

A Sınıfı İSG Eğitimi

A Sınıfı İSG Eğitimi” sınav başarınızı etkileyen en önemli faktördür. Bu sebeple “İSG Kursları” ailesi olarak kaliteli bir eğitim almanızı sağlıyoruz. Bunun için alanında uzman eğiticilerden profesyonel bir ekip kurduk. Tüm eğitim materyallerimizi bu seçkin ekiple hazırladık.

Eğitim dokümanlarını hazırlarken hem kaliteye hem de kaynak çeşitliliğine önem verdik. Canlı dersler ve offline videolar, ders notları ve slaytları ile farklı kaynaklardan potansiyelinizi kolaylıkla ortaya koyabileceksiniz. Ayrıca online soru ve denemelerle öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz ve sınava yönelik başarınızı artırabilirsiniz.

Bunların yanında ise “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” için pandemiye uygun tedbirler aldık. Tüm altyapımızı uzaktan eğitime uygun hale getirdik. Yüz yüze “İSG Eğitimi” içinse sınıflarda gerekli hijyenik tedbirleri aldık. Bunun yanı sıra modern sınıflar ile konfor şartlarınızı üst seviyede tuttuk.

İSG Kursları Eğitimi” ile ilk sınavda başarılı olmanız önceliğimizdir. Sınav başarınızı kendi başarımız sayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Böylece 2 kez başarısız olan adaylar gibi ikinci kez “İSG Eğitimi” almak zorunda kalmayacaksınız.

A Sınıfı İSG Uzmanı

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” olmak için “B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” sertifikasına sahip olmak gerekir. İlaveten “B Sınıfı İSG Uzmanı” olanlar bu konuda 4 yıl (1460 gün) fiilen görev almış olmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı” konusundaki detaylara mevzuattan ulaşılabilir.

A Sınıfı İSG Uzmanlığı Hakkında Sık Sorulanlar

Kimler A Sınıfı İSG Eğitimi Alabilir?

İlgili yönetmeliğe göre “A Sınıfı İş Sağılığı Uzmanı Olabilecek Bölümler” aşağıda listelenmiştir.

 • Mimarlık Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Teknoloji Fakültesi (Teknik Öğretmen)
 • Fen / Fen-Edbiyat Fakültesi (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Meslek Yüksek Okulları
Nasıl A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” olmak için “Yetkili İSG Kurslarına” kayıt yaptırmak gerekir. Bu yetki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli şartları karşılayan kurumlara verilir.

 • Kursiyerler teorik ve pratik İSG Eğitimleri başarıyla tamalamalıdır.
 • Adaylar ÖSYM Sınavına girme hakkı alındıktan sonra sınav başvurusu yapmalıdır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavında adaylar 50 sorunun en az 35’ini doğru cevaplamalıdır.
 • Başarılı adaylar için Çalışma Bakanlığı “A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Belgesi” düzenler.
 • Belgesini alan adaylar artık “İş Sağlığı Uzmanı” unvanını kazanır.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanları” artık “İSG Katip” uygulamasıyla görevlendirme isteyebilir.
A Sınıfı İSG Uzmanının Görevleri Nelerdir?

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” yetki, görev ve sorumlulukları “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” tarafından belirlenmiştir.

Modern “İş Sağlığı ve Güvenliği Konsepti” gözlem, analiz, planlama, tedbir ve uygulama esaslıdır. Bu yaklaşımla kazalar veya problemler ortaya çıkmadan alınan tedbirlerle engellenir. Ayrıca çalışma koşulları iyileştirilerek sağlık problemleri azaltılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” görevleri şöyle maddelendirilebilir.

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ve sebeplerinin belirlenmesi
 • İşyerlerinde makine ve teçhizatların durum, bakım ve seçimi dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulaması.
 • Risk değerlendirmesi yapmak.
 • Çalışma ortamı gözetimi yapmak.
 • Kaza, yangın ve patlamalara karşı çalışmalara katılmak, önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek.

Konu hakkında detaylara mevzuattan ulaşılabilir.

A Sınıfı İSG Uzmanlığı İçin Gerekli Belgeler
 • Başvuru dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı
 • Diploma / Geçici mezuniyet belgesi
 • B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı” olarak “4 yıl fiilen” çalıştığını gösteren ekran görüntüsü. “İSG-Katip” kişi kartı ekranından alınabilir.

A Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi İçin Neden “İSG Kursları”?

 • İSG Kursları eğitmenlerin kalitesini önemser
 • Alanında söz sahibi isimlerden oluşan bir eğitim kadrosuna sahiptir
 • İSG Kursları yüksek kalite eğitimin dokümanlarını kursiyerlerine sunar
 • Kendi eğitim kadrosuyla kendi eğitim planına en uygun dokümanları hazırlar
 • İSG Kursları ailesi eğitim kaynaklarının çeşitliliğinin öğrenci başarısını artırdığını bilir.
 • İSG Kurları eğitim dokümanlarına kolay erişim sunar. Bunun için hem online hem de offline tüm alt yapısı hazırdır.
 • Eğitim kurumumuz sistem üzerinden resmi tüm işlemleri takip eder.
 • Kurumlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyonu sağlar.
 • Eğitim kurumlarımız alanınıza en uygun şartlarda staj yapmanızı sağlar. Bunun için kurumlarla işbirliği halindedir.

“İSK Kursları” A Sınıfı İSG Eğitimi Kaynakları

Öğrencilerimize sunduğumuz başlıca eğitim kaynakları şunlardır:

 • Yüz yüze eğitim
 • Online eğitim
 • Online soru çözüm kampı
 • Offline ders notları
 • Offline ders slaytları
 • Offline eğitim videoları
 • Offline eğitim soruları

A Sınıfı İSG Eğitimi Programı

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

A

online

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

1

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1

1

3

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

3

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

5

Temel Hukuk

1

6

İş Hukuku

2

4

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

1

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

2

4

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

1

1

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

3

4

12

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

12

18

13

Çalışma Ortamı Gözetimi

1

2

14

İş Hijyeni

1

2

15

İşyeri Bina ve Eklentileri

1

2

16

Fiziksel Risk Etmenleri

6

9

17

Kimyasal Risk Etmenleri

6

12

18

Biyolojik Risk Etmenleri

1

4

19

Psikososyal Risk Etmenleri

1

4

20

Ergonomi

2

4

21

Korunma Politikaları

2

4

22

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

4

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

6

24

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

25

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

26

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

27

Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

28

Yangın

3

6

29

Acil Durum Planları

2

4

30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

2

31

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

2

4

32

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

33

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

34

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

35

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

36

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

37

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

38

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

39

Kişisel Koruyucu Donanımlar

1

3

40

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

41

İş Kazaları

3

6

42

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

1

2

43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

1

2

44

Çalışma Yaşamında Özel  Politika Gerektiren  Gruplar

1

45

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

1

46

Çalışma Hayatında Etik

1

2

47

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

1

2

48

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği  

1

49

Değerlendirme ve Son Test

1

1

 

 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90

180

50

İşyerinde Pratik Uygulamalar

40

 

GENEL TOPLAM:

220