is yeri hekimligi egitimi online

İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi” veren “İSG Kursları” olarak Güncel müfredata tam uygun eğitim programımız hazır. Konusunda uzman işyeri hekimleri, akademisyenler, iş güvenliği uzmanları ve iş müfettişleriyle beraber eğitim sürecinizi yürütüyoruz. Tüm hazırlıklarımızı kaliteli online ve offline eğitimler için yapıyoruz. Eğitim notları, slaytlar, videolar ve diğer dokümanlar ile sınavda başarınızı artırmayı amaçlıyoruz.

İşyeri Hekimliği Eğitimi

“İşyeri hekimliği” görev ve sorumlulukları, çalışma şekli ve diğer detaylar 6331 sayılı yasayla düzenlenmiştir. İlgili yasa hangi işletmenin kaç “işyeri hekimi” çalıştırması gerektiğini belirler.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kimler İşyeri Hekimliği Yapabilir?

İşyeri Hekimliği Sertifikası” alabilmek için adayların üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olması gerekir. Yurt dışı tıp fakültelerinden mezunlar için YÖK tarafından denklik şartı aranır. Bu adayların diploması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Nasıl İşyeri Hekimi Olunur?

İşyeri hekimi olmak isteyenler “İSG Kursları” gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurslara kayıt yaptırmalıdır.

İSG Kursları” gibi eğitim kurumlarına kayıt tarihi adayların girmek istediği sınav dönemi bakımından önem arz eder. Bakanlık sınava girebilmek için belli bir süre önce kurs kaydının yapılmasını şart koşar. Bu süreyi geçiren adaylar bir sonraki dönemde sınava girebilirler. Bu süre minimum 75 gün olarak belirlenmiştir ve bakanlık tarafından artırılabilir.

Örneğin 2022 Mayıs İSG sınavına katılmak isteyen aday sınava 74 günden az süre kaldığında kurs kaydını yaptırmış olsun. Bu durumda aday bir sonraki dönem olan Aralık 2022’de sınava girebilecektir.

ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olan “işyeri hekimi adayları” artık “işyeri hekimi sertifikası” almaya hak kazanır. Başarı şartı 50 soru üzerinden 35 doğru yapmak olarak belirlenmiştir. Sınavda yanlış cevapların doğru cevaplar üzerinde etkisi yoktur.

Sınav sonrası başarılı adaylar için bakanlık tarafından “işyeri hekimi sertifikası” düzenlenir. Artık “işyeri hekimi” unvanını kazananlar “İSG-Katip” uygulamasını kullanarak görev talebinde bulunabilir.

İşyeri Hekimi Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimi” ilgili işletmede sağlık hizmetleri verir. Çağdaş sağlık konseptine göre önleyici tedbirleri planlar. “İşyeri Hekimine” ait temel görevler aşağıdaki gibi maddelendirilebilir.

 • İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması
 • İş başvurusu yapanların işe uygunluğunu değerlendirmek
 • İşe giriş ve periyodik sağlık kontrollerinin yapılması
 • Temel sağlık konularında çalışanları bilgilendirmek
 • Genel hijyen şartlarını denetlemek
İşyeri Hekimliği Eğitimi İçin Gerekli Evraklar

Hekimler” aşağıdaki belgelerle kurs başvurularını yapabilirler

 • Başvuru dilekçesi
 • Diploma / Geçici mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı

İSG Kursları Neler Yapıyor?

İşyeri Hekimliği Eğitimi almak isteyen adaylarımıza yönelik tüm işlemler yetkili şubelerimiz tarafından yapılır. Başvuru sayısı 25’e ulaştığında “İSG” kursları sınıf açma faaliyetlerini başlatır. İlk olarak oluşturulan ders planına kursiyerleri ekleyerek bakanlık onayına gönderir. Bakanlık yaptığı diploma / denklik incelemesinden sonra sınıfı onaylar.

Onayla birlikte başlayan eğitim süreci “İSG Kursları” tarafından yürütülür. Bu aşamada “İSG” kursları uzman işyeri hekimleri, akademisyenler, İşyeri müfettişleri ve iş güvenliği uzmanlarıyla farkını ortaya koyar. Bu profesyonel ekip tarafından hazırlanan eğitim kaynakları kullanılarak kursiyerlere kaliteli bir eğitim verilir.

İSG Kursları” staj için tüm ayarlamaları/düzenlemeleri yapar. İşyeri sahibi ve iş güvenliği uzmanın sistem üzerinden onay vermesiyle 5 günlük staj süreci başlar.

İSG Kursları” devamsızlık ve staj durumlarını sistem üzerinden Bakanlığa iletir. Bundan sonra bakanlık ÖSYM’ye sınava girecek adayları bildirir. Böylece adaylar ilk yapılacak “İSG Sınavına” girmeye hak kazanmış olur.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Programının Konuları

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 3. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 4. Temel Hukuk
 5. İş Hukuku
 6. Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 12. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 13. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 14. Çalışma Ortamı Gözetimi
 15. İş Hijyeni
 16. Fiziksel Risk Etmenleri
 17. Kimyasal Risk Etmenleri
 18. Biyolojik Risk Etmenleri
 19. Psikososyal Risk Etmenleri
 20. Ergonomi
 21. Korunma Politikaları
 22. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 23. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
 24. Büyük Endüstriyel Kazalar
 25. İş Kazaları
 26. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 27. Meslek Hastalıklarına Giriş
 28. İşle İlgili Hastalıklar
 29. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 30. Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
 31. Mesleki Cilt Hastalıkları
 32. Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 33. Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 34. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 35. Mesleki Kanserler
 36. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 37. Mesleki İşitme Kayıpları
 38. Toksikoloji
 39. İş Sağlığında Güncel Konular
 40. Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 41. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 42. Çalışma Yaşamı ve Beslenme
 43. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 44. İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 45. İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
 46. İş Sağlığı Etiği