İSG Eğitim Konuları Nelerdir?
iş hayatının düzgün ve sağlıklı hale getirebilmek için bazı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar farklı meslek gruplarının görev almasını zorunlu kılar. iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bu meslek gruplarından bazılarıdır Bu mesleklerin yanı sıra; çalışanlara işe başlamadan önce verilmesi gereken eğitimler vardır. Temel İSG Eğitimi olarak adlandırılan bu eğitimlere çalışanlar katılmak zorundadır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sadece çalışanları değil, işletmeyi de kapsar. Şimdi biraz İSG eğitim konuları ve çalışanların yükümlülükleri hakkında bazı bilgiler verelim
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
iş sağlığı ve güvenliği nedir sorusunu ceplamadan önce kısaca isg olarak ifade edeceğimiz bu tanımı şöyle açıklayabilirz. İşyerlerinde çalışma esnasında işlerin düzgün ve sağlıklı yürütülemsi çalışasnnların başlarına gelebilecek iş kazaarının önlenmesi ve meslek hastalıklarından korunmaları amacıyla yapılan çalışmalardır diyebilirz.
İş sağlığı ve güvenliği -, 1980’li yıllardan itibaren Avrupa Birliği içerisinde de, auygulanmaya başlanmış. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüge giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.
Ülkemizde özellikle 2012 den sonra iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem verilmeye başlandı.. Bu yönde işverenlere çeşitli konularda görev ve sorumluluklar düşer. İşveren kendisine düşen görevleri yerine getirmek suretiyle çalışanlarının sağlığını korumayı, iş kazası ve meslek hastlaıklarına yakalanmamalrı için gerekli tedbirleri almayı üretimi güvenli ve sürekli hale getirmeyi hedefler. İş sağlığı ve güvenliği ise yapılan tüm çalışmaları kapsayan bir süreçtir. İSG temel eğitimi de bu sürecin en inemli başlangıç aşamalarındandır.İSG temel eğitim konusunda hem işverene hem de çalışanlara birçok sorumluluklar düşer. Çalışanların, temel eğitim konusuna önem vermeleri öncelikle kendi sağlıkları ve sonrasında da üretimin düzgün yürümesi için öenm arz etmektedir. .
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konuları
İşyerlerinde hangi eğitimler verilir?
İşyerlerinde çalışanlara işe başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak bazı eğitimler verilir. Eğitimlerin süresi ve nekadar bir yapılacağı işyerinin tehlike sınıfına göre değişiklik gösterir. Bu eğitimleri şu şekilde sıralayabiliriz.İşe başlama eğitimi,temel isg eğitimi,tekrar eğitimler şeklinde
temel İSG eğitimleri kaç yılda bir yapılmalı ve eğitim süreleri ne kadar olmalı konusu ise . Temel İSG eğitimi:
Çok tehlikeli sınıfta: Her yıl 16 saat olarak yapılır.
Tehlikeli sınıfta: 2 yılda bir olur ve 12 saat yapılır.
Az tehlikeli sınıfta: 3 yılda bir olur ve 8 saat yapılır
Temel isg eğitimini tamamlayan kişilere temel İSG belgesi verilir.
Temel İSG Eğitim Konuları :
Temel İSG eğitimlerinde çalışana çalıştığı ortamdaki tehlike ve riskleri öğretmek o risklere göre davranış biçimini geliştirmesini göstermek Çalışma ortamındaki makine ve teçhizatların doğru kullanmasını öğretmek gerekmektedir.. Temel İSG eğitimi PPT şeklinde verilir. Bu sayede eğitim konusu görsel materyallerle kalıcı ve verimli hale gelir.Temel İSG eğitimi konularından bazıları :
Fiziksel, kimyasal riskler
Ergonomik riskler
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı
Meslek hastalıkları ve sebepleri
Biyolojik riskler
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Meslek hastalıklardan korunma prensipleri
İlkyardım eğitimi
Tahliye ve kurtarma.
Temel İSG Eğitiminde Çalışanların Yükümlülükleri
İşveren çalışanlarına temel İSG eğitimi vermekle yükümlüdür, çalışanlar ise bu eğitimlere katılmak zorundadırlar, bununla ilgili gereklı denetimi işveren yapar ve çalışanların zorunlu bi şekilde katılmasını sağlamakla sorumludur.
Temel isg eğitimini alan çalışan burdaki edindiği bilgileri çalışma hayatında uygulamakla ve işverenin talimatlarına uymakla sorumludur. Eğitimin sonunda çalışanlara ölçme ve değerlendirme testleri yapılır, Bu sayede çalışanlar için eğitim sürecinin ne kadar verimli geçtiği anlaşılmaya çalışılır. Ölçme ve değerlendirme sonuçları çalışanın dosyasında saklanır. Çalışan işten ayrıldığında kendisi ile ilgili belgeleri alabilir. İşveren ise, çalışanın istediği belgelerin vermekle yükümlüdür.