c sinifi isg egitimi

C Sınıfı İSG Eğitimi

C Sınıfı İSG Eğitimi (İş Sağlığı ve Güvenliği) kalitesi direk sınav başarınızı etkiler. “İSG Kurları” ailesi olarak alanında uzman eğiticilerimizle tüm hazırlıkları yaptık. Özellikle eğitim dokumanı çeşitliliğini sağlayarak size hitap edecek doğru kaynakla yüksek verim almayı planladık.

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitiminizdeOnline ve offline kaynaklara kolay ulaşmanızı sağlıyoruz. Eğitim notları ve slaytları, sorular ve denemeler ve videolar ile ilk sınavda başarınızı hedefliyoruz.

İlk sınavda başarılı olamayan adayların 3 yıl içinde tekrar sınava girme hakları vardır. Fakat ikinci denemelerinde başarılı olamayan adaylar tekrar eğitim almak zorundadır. “İSG Kursları” olarak kursiyerlerimizin ilk sınavlarında başarılı olması misyonuyla hareket ediyoruz.

C Sınıfı İSG Uzmanı

6331 sayılı yasaylac sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı” görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Tehlike sınıfları ve işletmelerin görevlendirmesi gereken “iş sağlığı ve güvenliği uzmanı” sayısı gibi detaylar yine ilgili mevzuatta mevcuttur.

C Sınıfı İSG Uzmanı” olanlar “Az tehlikeli” işletmelerde görev alabilirler.

C Sınıfı İş Sağlığı Uzmanlığı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kimler C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası” almak iseyen adaylar aşağıdaki fakülte veya bölümlerden mezun olmalıdır.

 • Mühendislik Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi
 • Fen / Fen-Edbiyat Fakültesi (Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • Teknoloji Fakültesi (Teknik Öğretmen)
 • Meslek Yüksek Okulları
Nasıl C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

C sınıfı İSG Uzmanı” olmak isteyenler öncelikle “İSG Kursları” gibi Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurslara kayıt yaptırmalıdır. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler “İSG Sınavına” girmeye hak kazanır. Sınavda başarışı adaylar “İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası” almaya hak kazanırlar.

İSG Kurslarına” adayların kayıt tarihi önemlidir. Sınav tarihine 75-90 günden az süre kaldığında kayıt yaptıran adaylar ancak gelecek dönemde ÖSYM İSG Sınavına girebilecektir. Bu süre 75 günden az olmaz  ve minimum süre bakanlıkça değiştirilebilir.

İSG Kursları” gibi eğitim kurumlarına kayıt tarihi adayların girmek istediği sınav dönemi bakımından önem arz eder. Bakanlık sınava girebilmek için belli bir süre önce kurs kaydının yapılmasını şart koşar. Bu süreyi geçiren adaylar bir sonraki dönemde sınava girebilirler. Bu süre minimum 75 gün olarak belirlenmiştir ve bakanlık tarafından artırılabilir.

Adaylar sınava 74 gün kala “Bakanlıkça yetkilendirilmiş İSG Kurslarına” kayıt yaptırırsa o dönem sınava giremez. Ancak gelecek dönem sınava girebilirler.

Teorik ve pratik eğitimlerini başatıyla tamamlayan “İSG Uzmanı” adayları “İSG Kursları” tarafından Bakanlığa iletilir. Bakanlık kontrolünden sonra kursiyerler “ÖSYM İSG Sınavına” girmeye hak kazanır.

İSG Sınavında” başarılı olmak için adaylar 50 sorunun 35 tanesini doğru cevaplamalıdır. Bu sınavda yanlış cevaplar doğruları etkilemez. “İSG sınavını” başarıyla geçen kursiyerler artık “C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği sertifikası” almaya hak kazanır.

Bakanlık tarafından sınavı başarıyla geçen “iş sağlığı ve güvenliği” adayları için “C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sertifikası” düzenlenir. “İSG Uzmanı” unvanını kazananlar artık “İSK-Katip” uygulaması üzerinden görevlendirme isteyebilir.

C Sınıfı İSG Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Günümüzün çağdaş “iş sağlığı ve güvenliği konsepti” analiz ve önleyici tedbir üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” herhangi bir işletmede meydana gelebilecek kazalara karşı önleyici tedbirler almalıdır. Başka bir ifadeyle “İSG uzmanının görevi” meydana gelen problemleri çözmek değil önleyici tedbirler ile sorun çıkmasını engellemektir.

Bunun için öncelikle çalışma koşulları iyi analiz edilmelidir. Bu aşamadan sonra eylem planıyla önleyici tedbirler “iş güvenliği uzmanı” tarafından hazırlanır.

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının görevleri” şöyle özetlenebilir.

 • Rehbberlik ve danışmanlık
 • Risk değerlendirmesi
 • İşyeri denetimi
 • Çalışma şartlarının güvenilir olduğunun kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve kayıt altına alınması
 • Gereki bilgilendirmeler
İSG Uzmanlığı İçin Gerekli Belgeler

C Sınıfı İSG Eğitimi İçin Gerekli Belgeler” adayları aşağıdaki evraklarla kurs başvurularını yapabilirler

 • Başvuru dilekçesi
 • Diploma / Geçici mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı

C Sınıfı İSG Eğitimi İçin Neden “İSG Kursları”?

İSG Kursları” öncelikle kaliteli bir eğitim için gerekli tüm şartları organize eder. Bunun için alanında uzman eğiticileri bir araya getirir. Böylece kaliteli eğitim dökümanlarının hazırlanmasını sağlar. Kurs süresince öğrencilerin uzman eğiticilerden ders almasını ve gerekli kaynaklara ulaşmasını sağlar.

Sonrasında ise “İSG Kursları” adaylar ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” arasındaki bağlantıyı kurar. Tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlar.

Kursiyerlerin başvuru sayısı 25 kişiye ulaştığında “İSG Kursları” sınıf açmak için ders planı oluşturur. Ders planına eklenen kursiyerler bakanlık onayına gönderilir. Bakanlık mezuniyet kontrolünden sonra sınıf açılmasına onay verir.

Bakanlık onayı ardından başlayan eğitim süreci “İSG Kursları” tarafından yürütülür. Teorik eğitimler bitmeden “İSG Kursları Ailesi” kursiyerlerin staj yerlerini ayarlar. Derslerin bitimiyle 5 günlük toplam 40 saat pratik eğitim başlar.

Başarıyla biten teorik ve pratik eğitimlerin ardından “İSG Uzmanı” adayları “Çalışma Bakanlığına” eğitim birimimiz tarafından gönderilir. Bakanlık incelemesinden sonra ÖSYM’ye sınava girecek adaylar bildirilir. “C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı adayları” artık “İSG sınavına” girmeye hak kazanmış olur.

C Sınıfı İSG Eğitimi Programı

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 2. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
 3. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 4. Temel Hukuk
 5. İş Hukuku
 6. Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
 7. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 11. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 12. Çalışma Ortamı Gözetimi
 13. İş Hijyeni
 14. İşyeri Bina ve Eklentileri
 15. Fiziksel Risk Etmenleri
 16. Kimyasal Risk Etmenleri
 17. Biyolojik Risk Etmenleri
 18. Psikososyal Risk Etmenleri
 19. Ergonomi
 20. Korunma Politikaları
 21. Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 22. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 23. Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 24. Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 25. El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 26. Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 27. Yangın
 28. Acil Durum Planları
 29. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 30. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
 31. Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 32. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 33. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 34. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 35. Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 36. İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 37. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 38. Kişisel Koruyucu Donanımlar
 39. İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
 40. İş Kazaları
 41. Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
 42. İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
 43. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 44. Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
 45. Çalışma Hayatında Etik
 46. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 47. Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği