İşyeri Hemşireliği Nedir?

İşyeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Kursu” olarak öğrencilerimize online ve offline ders olanakları sunuyoruz. Uzman eğiticiler, İş Müfettişleri, İşyeri Hekimleri ve Akademisyenlerden oluşan güçlü bir kadroyla sertifika programlarını yürütüyoruz. Uzman ekibimizle hazırladığımız ders notları, eğitim videoları, eğitim slaytları ve diğer dokümanlarla başarınızı arttırıyoruz. Ayrıca hazırladığımız denemelerle “İşyeri hemşireliği sınavında” başarılı olmanızı sağlıyoruz.

İşyeri Hemşireliği

“İşyeri hemşireliği” aynı zamanda “DSP (Diğer Sağlık Personeli)” olarak bilinir. Bu konuda tüm düzenlemeler 6331 sayılı yasayla yapılmıştır. İlgili mevzuata göre “diğer sağlık personeli”, İSG kurul çalışmalarında ve ortak sağlık güvenlik birimlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimiyle birlikte görev alan sağlık personelidir. “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletmenin aynı zamanda “diğer sağlık personeli” de çalıştırması gerektiğini ifade eder.

İşyeri Hemşireliği Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kimler İşyeri Hemşireliği Yapabilir?

“Diğer sağlık personeli” olabilmek için ilgili bölümlerden mezun olmak gerekir. Mevzuata göre aşağıdaki unvanlara sahip kişiler “işyeri hemşiresi” olarak görev yapabilir.

 • Hemşire
 • Çevre sağlığı teknisyeni
 • Acil tıp teknisyeni
 • Sağlık memuru
İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

Adaylar “İSG Kursları” gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurslara kayıt yaptırmalıdır.

Burada “İSG Kursları” gibi eğitim veren kurumlara “erken kayıt” yaptırmak çok önemlidir. Mevzuata göre sınır en az 75 gün olarak belirlenmiştir (Bakanlık tarafından bu süre artırılabilir). Bu kabulle sınav tarihine 75 günden az süre kaldıktan sonra kayıt yaptıran adaylar ancak gelecek dönemde sınava girebilecektir.

15 Mayıs 2022’de yapılacak “İSG Sınavına” 2 Şubat 2022 de kayıt yaptıran bir aday ilk sınav tarihini kaçırmış olur. Ancak Aralık 2022 İSG Sınavına girebilir.

İşyeri hemşireliği adayları” ÖSYM’nin yaptığı sınavda başarılı olduğunda “işyeri hemşireliği sertifikası” almaya hak kazanır. “Diğer sağlık personeli” adayları 50 soru üzerinden en az 30 doğru yaptıklarında sınavda başarılı olur. İSG sınavlarında yanlış doğruyu götürmez.

Sınavda başarılı adaylar için bakanlık “İşyeri hemşireliği sertifikası” düzenler. Böylece sertifikaya sahip “diğer sağlık personelleri” “İSG-Katip Uygulaması” üzerinden işlem yapabilir ve görev talebinde bulanabilir.

İşyeri Hemşiresi Ne Yapar?

İşyeri hemşiresi” ilgili mevzuata göre faaliyetlerini işyeri hekimiyle beraber yürütür. Görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması
 • Planlanan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Gerekli yönlendirilmelerin yapılması
 • Çalışanların sağlık işlerinin yürütülmesi
 • İşe giriş ya da periyodik sağlık kontrollerinin yapılması
İşyeri Hemşireliği Eğitimi Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Kursiyer kayıtları için istenenler kolaylıkla temin edilebilir. Aşağıdaki belgelerle kurs kaydı yapılır.

 • Kurs başvuru dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı
 • Diploma

İSG Kursları Süreci Nasıl Yönetiyor?

İSG Kursları kayıt sayısı 25 kişi oluğunda sınıf açılması için bakanlığa müracaat eder. Kurslarımız ders planı oluşturur, kursiyerleri bu plana dâhil eder ve bakanlık onayına gönderir. İlgili bakanlık adayların mezuniyet durumlarına ilişkin incelemenin ardından sınıfı onaylar.

Bakanlık onayıyla adayların eğitim süreci başlar. Uzman kadromuzla hazırladığımız eğitimler adaylara verilir. İlave kaynak, soru ve denemelerle eğitim pekiştirilir. Adayların bu süreçte devamsızlığa dikkat etmesi gerekir.

İSG Kursları” devamsızlık durumlarını sistem üzerinden Bakanlığa iletir. Bundan sonra bakanlık ÖSYM’ye sınava girecek adayları bildirir. Başarılı adaylar ilk yapılacak İSG sınavına girmeye hak kazanmış olur.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları

 1. Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
 3. Uygun İşe Yerleştirme
 4. Temel Hukuk ve İş hukuku
 5. Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği
 6. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
 7. İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları
 8. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 9. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
 10. Psikososyal Risk Etmenleri
 11. Fiziksel Risk Etmenleri
 12. Kimyasal Risk Etmenleri
 13. Biyolojik Risk Etmenleri
 14. Ergonomi
 15. Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 17. İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
 18. İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
 19. İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
 20. İş Kazaları
 21. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
 22. Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
 23. Toksikolojinin Temel İlkeleri
 24. İş Sağlığında Güncel Konular
 25. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 26. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
 27. İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
 28. İletişim Teknikleri
 29. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri
 30. İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler